Namn*
Adress*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Om du har frågor eller behöver hjälp, anger du följande information till oss:

  • Ditt namn och telefonnummer
  • Namn och modellnummer på produkten *
  • Butiken där du köpte produkten
  • Produktens serienummer *
  • Delnummer, namn och antal vid beställning av delar

Mejl: service@xerfit.se

Telefon: 03645253